• Động từ

  xin của bố thí để sống
  xách bị đi ăn mày
  "Ông cứ tong cả cái gia tài mấy ngàn bạc ấy đi thì lại ăn mày sớm!" (LKhai; 1)
  Đồng nghĩa: ăn xin, hành khất
  (Từ cũ) cầu xin của thánh, của Phật, theo tín ngưỡng
  ăn mày cửa Phật

  Danh từ

  người chuyên===== xin của bố thí để sống =====
  
  "Ăn mày là ai, ăn mày là ta, Đói cơm rách áo hoá ra ăn mày." (Cdao)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X