• Động từ

    (Khẩu ngữ) kiếm sống bằng nghề mãi dâm hoặc ăn trộm về ban đêm
    gái ăn sương

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X