• Động từ

  chi tiêu cho đời sống hằng ngày
  ăn tiêu tằn tiện
  phải làm thêm mới đủ tiền ăn tiêu hằng ngày
  Đồng nghĩa: ăn xài, tiêu pha

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X