• Danh từ

  nhạc khí thường có dây hoặc bàn phím để phát ra tiếng nhạc
  tiếng đàn
  gảy đàn
  Đồng nghĩa: cầm, đờn

  Động từ

  làm cho phát ra tiếng nhạc bằng đàn
  vừa đàn vừa hát
  Đồng nghĩa: đờn

  Danh từ

  nền đất đắp cao hoặc đài dựng cao để tế lễ
  đàn Nam Giao
  lập đàn cầu mưa

  Danh từ

  đất nung thô có tráng men
  đĩa đàn
  bát đàn

  Danh từ

  tập hợp một số đông động vật cùng loài sinh sống chung hoặc đi chung với nhau, thường là có trật tự
  đàn bò đang ung dung gặm cỏ
  sẩy đàn tan nghé (tng)
  Đồng nghĩa: bầy
  tập hợp số đông trẻ con cùng sinh hoạt chung với nhau
  đàn trẻ ùa ra sân trường
  con đàn cháu đống (tng)
  Đồng nghĩa: bầy, bọn, lũ
  lớp người thuộc thứ bậc nào đó
  ra dáng đàn chị
  thuộc lớp đàn em

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X