• Động từ

  dẹp sự chống đối bằng bạo lực hoặc uy quyền, một cách thô bạo
  giặc đàn áp các phong trào yêu nước
  cuộc khởi nghĩa bị đàn áp khốc liệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X