• Động từ

  (Khẩu ngữ) chơi đàn, thổi sáo (nói khái quát)
  suốt ngày đàn sáo ca hát
  Đồng nghĩa: đàn địch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X