• Danh từ

    đàn mặt tròn, cần ngắn, phím cao, có hai dây đôi.
    Đồng nghĩa: đàn nhật, đàn tứ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X