• Danh từ

    đàn dựng lên để làm lễ Phật (thường làm lễ giải oan)
    lập đàn tràng giải oan

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X