• Tính từ

  có đời sống vật chất đầy đủ, theo mức yêu cầu chung của xã hội
  cuộc sống đàng hoàng
  nhà cửa đàng hoàng
  Đồng nghĩa: đề huề, đường hoàng, ung dung
  có đầy đủ những biểu hiện về tư cách, tính chất, v.v., để được coi trọng
  ăn nói đàng hoàng
  con người đàng hoàng
  Đồng nghĩa: đình huỳnh, đường hoàng
  đúng đắn, nghiêm túc, không có gì phải giấu giếm, phải sợ sệt
  giấy cấp có chữ kí đàng hoàng
  Đồng nghĩa: đường hoàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X