• Tính từ

  (trẻ em hoặc phụ nữ trẻ) ngang bướng, luôn đòi cho mình phải được hơn người một cách vô lí
  đứa trẻ đành hanh
  Đồng nghĩa: lành chanh
  (Từ cũ, Ít dùng) hay gây những chuyện ngang trái, oái oăm
  “Trẻ tạo hoá đành hanh quá ngán, Chết đuối người trên cạn mà chơi.” (CO)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X