• Danh từ

    đá silicium rất rắn, dùng để đánh lấy lửa.
    hợp chất sắt chế thành viên nhỏ, cho vào bật lửa để đánh lấy lửa.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X