• Phụ từ

  (Khẩu ngữ) zđột nhiên, hết sức bất ngờ, không ai nghĩ tới
  "Thưa quan, ngày nọ con có tiền đến nộp quan, thì quan không thu cho, bây giờ đánh đùng một cái, quan hỏi, con làm gì có." (NgCHoan; 4)
  Đồng nghĩa: đánh đùng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X