• Động từ

  đánh giá như nhau, không phân biệt những mặt khác nhau về căn bản
  đánh đồng người tốt với kẻ xấu
  Đồng nghĩa: cào bằng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X