• Động từ

  đánh gần bằng báng súng, lưỡi lê, dao găm, gươm giáo, gậy gộc, v.v., hoặc bằng tay không
  hai bên xông vào đánh giáp lá cà
  Đồng nghĩa: cận chiến, giáp lá cà, xáp lá cà

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X