• Động từ

    in chữ trên giấy bằng máy chữ; đánh máy chữ hoặc đánh máy tính (nói tắt)
    nhân viên đánh máy

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X