• lảng đi, nói sang chuyện khác để tránh khỏi phải nói đến việc không muốn nói hoặc khó nói
  ai mà hỏi đến thì nó tìm cách đánh trống lảng
  chỉ khéo đánh trống lảng!
  Đồng nghĩa: nói lảng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X