• Động từ

  (Khẩu ngữ) trở nên, chuyển sang trạng thái khác, thường là theo chiều hướng tiêu cực
  thất bại nhiều đâm ra nản
  bí thế đâm ra liều
  Đồng nghĩa: đâm, hoá, sinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X