• Động từ

  (Phương ngữ) đấu
  ngồi đâu lưng vào nhau
  nhà xây đâu vào nhau

  Đại từ

  từ dùng để chỉ một nơi, một chỗ nào đó không rõ, cần được xác định (thường dùng để hỏi)
  chợ ở đâu?
  hai chị em đã đi những đâu?
  hắn trốn ở nơi đâu?
  từ dùng để chỉ một nơi, một chỗ nào đó không nói rõ, vì không thể hoặc không cần nói rõ
  nhà ở đâu quanh đây
  tiền để đâu trong tủ ấy
  từ dùng để chỉ chung bất cứ nơi nào
  ở đâu cũng thế
  mua đâu chả có
  từ dùng để chỉ một khoảng, một điều nào đó biết không được chính xác lắm
  đâu như chị ấy sắp đi du học
  nghe đâu họ sắp cưới thì phải?
  từ dùng để chỉ điều cần được xác định, là nguyên do hoặc kết quả, hay là điểm đạt tới của sự việc nói đến (thường dùng để hỏi)
  tại đâu?
  do đâu?
  không biết mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu?

  Phụ từ

  từ biểu thị ý phủ định về điều mà người nói muốn khẳng định dứt khoát là không hề có, không hề xảy ra
  đâu có ngờ
  hơi đâu mà làm
  đào đâu ra tiền bây giờ?

  Trợ từ

  từ biểu thị ý nhấn mạnh về điều vừa phủ định, như muốn thuyết phục hoặc bác bỏ ý kiến của người đối thoại
  tôi có nói thế đâu
  "Thật vàng chẳng phải thau đâu, Đừng đem thử lửa mà đau lòng vàng." (Cdao)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X