• Đại từ

  chỗ nào đó, không biết đích xác, nhưng biết là có
  sợ có ai nấp ở đâu đấy nghe lỏm
  chuyện này hình như mình đã đọc ở đâu đấy rồi
  Đồng nghĩa: đâu đó
  nơi nào cũng như nơi nào, mọi nơi
  đâu đấy đều đã sẵn sàng
  Đồng nghĩa: đâu đó
  (Khẩu ngữ) đâu vào đấy, hoặc đâu ra đấy (nói tắt)
  làm xong đâu đấy rồi mới đi
  mọi việc đã xong xuôi đâu đấy
  Đồng nghĩa: đâu đó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X