• tổ hợp biểu thị điều vừa nói đến được coi là dĩ nhiên, nhằm bổ sung, nêu ra một điều khác được coi là quan trọng hơn
  đã đành là khó, nhưng cũng phải cố gắng chứ!
  ông cụ lẩn thẩn đã đành, đến anh cũng lẩn thẩn nốt!
  Đồng nghĩa: đành rằng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X