• Động từ

  chao, gạn trong nước để loại bỏ phần không cần dùng và lấy riêng phần cần dùng
  đãi gạo
  đãi sạch vỏ đỗ
  đãi cát tìm vàng (tng)

  Động từ

  mời ăn uống hoặc cho tiền, đồ dùng một cách ít nhiều đặc biệt, để tỏ tình cảm tốt với ai
  làm cơm đãi bạn
  mở tiệc đãi các quan khách
  Đồng nghĩa: chiêu đãi, thết đãi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X