• Động từ

  (Ít dùng) đãi ăn uống (nói khái quát)
  đãi đằng cơm rượu

  Động từ

  (Từ cũ, Ít dùng) giãi bày
  "Cá buồn cá lội tung tăng, Em buồn em biết đãi đằng cùng ai?" (Cdao)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X