• Động từ

    dùng quyền thế, sức mạnh ức hiếp, kìm hãm, không cho tự do
    đè nén cấp dưới

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X