• Danh từ

  (Khẩu ngữ) đồ dùng để thắp sáng (nói khái quát)
  "Trời đen như mực. Không đèn đóm nào chống lại nổi với mưa, với gió." (NCao; 12)
  Đồng nghĩa: đèn đuốc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X