• Tính từ

  thấp kém, nhỏ nhen đến mức đáng khinh bỉ
  kẻ đê tiện
  Đồng nghĩa: đê hèn, đê mạt, đớn hèn, hạ tiện, ti tiện
  Trái nghĩa: cao thượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X