• Phụ từ

    đêm này sang đêm khác, đêm nào cũng vậy
    "Đêm đêm ngồi tựa bóng đèn, Than thân với bóng, giải phiền với hoa." (Cdao)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X