• Danh từ

  phần ở dưới cùng và đằng sau thân người hoặc động vật, nơi có cửa ruột già thông ra ngoài để thải phân
  đặt đít ngồi
  hai tay chắp sau đít
  Đồng nghĩa: khu
  phần dưới cùng hoặc sau cùng ở mặt ngoài của một số vật
  đít chai
  đít nồi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X