• Danh từ

  thanh rắn chuyển động được quanh một điểm cố định (gọi là điểm tựa), nhờ đó có thể dùng một lực nhỏ để cân bằng một lực lớn
  nguyên tắc đòn bẩy
  cái có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ một hoạt động nào đó
  đòn bẩy kinh tế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X