• Động từ

    phân phải trái với nhau trước mặt một người thứ ba, được coi là người làm chứng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X