• Tính từ

    từ mô phỏng tiếng to, đanh và giòn phát ra liên tiếp
    tiếng vỗ tay đôm đốp

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X