• Tính từ

    có số lượng người rất đông, thuộc nhiều tầng lớp khác nhau
    được đông đảo quần chúng đồng tình

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X