• Tính từ

  có vẻ chậm chạp, không tinh nhanh trong hành động
  trông anh ta có vẻ đù đờ
  làm cái gì cũng đù đờ
  Đồng nghĩa: ngù ngờ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X