• Động từ

  làm hoặc nói điều gì để cho vui, không phải là thật
  nói nửa đùa nửa thật
  sóng đùa
  Đồng nghĩa: bỡn, giỡn

  Động từ

  (Ít dùng) làm cho xáo trộn lên
  đùa lại một lượt đất rồi mới gieo mạ
  làm cho những vật rời dồn về một phía
  khoả nước đùa bèo
  gió đùa mái tóc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X