• Động từ

  (Từ cũ, Kiểu cách) lên diễn đàn
  đăng đàn diễn thuyết
  (Trang trọng) lên đài để làm lễ
  nhà sư đăng đàn làm lễ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X