• Động từ

  đứng ra khai báo với cơ quan quản lí để chính thức được công nhận cho hưởng quyền lợi hay làm nghĩa vụ nào đó
  đăng kí kinh doanh
  đăng kí hộ khẩu
  đăng kí kết hôn
  đăng kí nghĩa vụ quân sự
  Đồng nghĩa: đăng bạ, đăng bộ

  Danh từ

  giấy chứng nhận đã đăng kí
  cấp đăng kí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X