• Danh từ

    (Từ cũ) thoi vàng hoặc bạc, ngày xưa dùng làm tiền tệ
    một đĩnh bạc

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X