• Danh từ

    giá có nhiều tầng, thường dùng để đặt nong lên trên
    đũi tằm này có năm nong

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X