• Danh từ

  đồ đan bằng tre đặt ở chỗ nước chảy để đón bắt cá
  dùng đơm để bắt cá

  Động từ

  dùng đơm hoặc lờ để bắt cá
  đơm cá
  (Phương ngữ, Khẩu ngữ) bố trí sẵn để lừa bắt hoặc để đón đánh
  phục sẵn để đơm địch
  "Ngồi buồn xe chỉ ngóng go, Đơm chim chim chạy, đơm cò cò bay." (Cdao)

  Động từ

  (hoa, lá) nảy sinh ra từ cơ thể thực vật
  đơm hoa kết trái
  lúa đã đơm bông
  Đồng nghĩa: đâm

  Động từ

  lấy thức ăn từ xoong nồi ra bát, đĩa, v.v.
  đơm cho một bát thật đầy
  đơm xôi ra đĩa

  Động từ

  khâu cho bộ phận phụ (như khuy, dải, v.v.) dính liền vào quần áo
  đơm lại cái cúc áo bị đứt
  đơm khuy thùa khuyết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X