• Tính từ

  (Ít dùng) có cấu tạo chỉ một thành phần
  một môi trường đơn nhất
  có tính chất riêng lẻ, xác định trong không gian và thời gian
  quan hệ giữa cái đơn nhất và cái phổ biến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X