• Tính từ

  hiện đang giữ chức vụ
  một cán bộ đương chức
  Đồng nghĩa: đương nhiệm, đương thứ, tại chức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X