• Danh từ

    đường vuông góc hạ từ đỉnh của một hình tới đáy không chứa đỉnh đó
    kẻ đường cao của hình thang

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X