• Danh từ

    đường lối và phương hướng (nói khái quát)
    đường hướng phát triển kinh tế ở nông thôn

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X