• Danh từ

    đường thẳng rẽ từ đỉnh đầu xuống trán, chia tóc thành hai mảng
    tóc rẽ đường ngôi lệch

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X