• Danh từ

    đường đi của các tín hiệu âm thanh trong thiết bị.
    dải hẹp ghi các tín hiệu âm thanh trên phim, băng hoặc đĩa.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X