• Động từ

  chuyển động hoặc làm cho chuyển động qua lại nhẹ nhàng
  gió đưa đẩy những tàu lá chuối
  đưa đẩy chiếc chổi trên mặt sân
  nói những lời chỉ nhằm dễ dẫn dắt câu chuyện hoặc để cho câu chuyện diễn ra tự nhiên, chứ thật ra không có ý nghĩa gì về nội dung
  nói đưa đẩy
  câu văn đưa đẩy
  đưa đẩy câu chuyện
  đưa đến, đẩy đến (thường là một tình cảnh không hay; nói khái quát)
  bị hoàn cảnh đưa đẩy
  Đồng nghĩa: xô đẩy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X