• Danh từ

  (Từ cũ) quần chúng đông đảo
  cuộc sống cực khổ của đại chúng

  Tính từ

  của quần chúng đông đảo, dành cho quần chúng đông đảo
  các phương tiện thông tin đại chúng
  phù hợp với trình độ của đông đảo quần chúng
  văn hoá đại chúng
  tiết mục mang tính văn hoá cao nhưng cũng rất đại chúng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X