• Danh từ

    chế độ ăn uống của chiến sĩ và cán bộ cấp thấp trong quân đội; phân biệt với trung táo, tiểu táo.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X