• Danh từ

  từ dùng để chỉ một đối tượng, một điều đã được nói đến, hay là một đối tượng, một điều nào đó trong hoàn cảnh nói năng nhất định
  'tôi', 'nó', 'đây', 'ấy', 'gì', v.v. là các đại từ trong tiếng Việt
  Đồng nghĩa: đại danh từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X