• Danh từ

    phẩm chất và tư cách tốt đẹp ở con người (thường là người theo tôn giáo nào đó)
    một nhà nho đạo hạnh

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X