• Động từ

  đánh đổ (chỉ dùng trong khẩu hiệu đấu tranh)
  đả đảo bọn địa chủ cường hào gian ác!
  (lực lượng quần chúng) biểu thị sự chống đối kịch liệt với tinh thần muốn đánh đổ
  lực lượng phản động bị đả đảo kịch liệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X